Služby ve výpočetní technice

Pro firmy a organizace společnost SVT nabízí návrh, realizaci a správu počítačových sítí
a kamerových systémů. Řešíme úkoly, které se vyskytnou při používání výpočetní techniky
- instalace a aktualizace programů, zálohování dat, softwarová i technická údržba...
Umíme ošetřit i havarijní situace, kdy při poruše techniky je třeba rychle reagovat a najít
náhradní řešení.

Pro domácí uživatele poskytujeme služby v obdobném rozsahu dle konkrétních potřeb.

Zajišťujeme opravy veškeré výpočetní techniky ve vlastním servisu nebo prostřednictvím
autorizovaných servisních středisek.