O nás

Společnost SVT vznikla roku 1998 jako sdružení fyzických osob, podikajících v oblasti informačních
technologií. Cílem tohoto sdružení bylo a je dodávat výpočetní techniku a vše, co s ní souvisí.
Naší doménou je ovšem poskytování služeb, jak vyplývá i z názvu společnosti - Služby ve výpočetní technice.

Naše moto "Vždy najdeme řešení" vyžaduje zkušenost a neustálou orientaci v nejnovějších technologiích.
Zákazníci od společnosti SVT standardně očekávají kvalitní výsledek. To je náš hnací motor. Pracujeme
s cílem, aby naši zákazníci byli spokojeni, a spokojený zákazník je pro společnost SVT tou nejlepší reklamou.